HST
HST.cz HST.en HST.de

Festival Dny Bohuslava Martinů si již 29 let klade za cíl uvádět a propagovat hudbu poličského rodáka. Součástí festivalu je Soutěž Nadace Bohuslava Martinů, která podporuje nastudování skladatelových skladeb nejmladší generací interpretů a pomáhá tak formovat mladé umělce. 

Bohuslav Martinů je velice blízce spjat s Basilejí, kde žil na konci svého života.

Srdečně Vás zveme na nejbližší charitativní předvánoční akce Slunce.

Dovolujeme si vás pozvat na osvětovou konferenci na téma přínos, dostupnost a kvalita preventivní zdravotní péče.

Vážení přátelé,
v pátek 26. 5. Vás srdečně zveme od 13 hodin na zahradní slavnost pořádanou k výročí založení Domova dobré vůle v Unhošti Nouzově. Akce se koná ve spolupráci s Městem Unhošť a s Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Whistleblowing, aneb zákon o ochraně oznamovatelů, zavede pro zaměstnavatele celou řadu významných povinností v souvislosti s oznamováním protiprávního jednání uvnitř organizace. Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 50 lidí, bude povinen zavést nová opatření, kdy jejich nesplnění bude mít za následek řadu sankcí, a to nejen těch majetkových.

Používání osobního i služebního automobilu patří v dnešní době k nedílné součásti našich pracovních i soukromých životů. Každému z nás se během cesty autem do kanceláře může přihodit situace, která je následně projednávána v přestupkovém nebo i trestním řízení a může vyústit v uložení trestu zákazu řízení.

Mimořádný charitativní oběd v rámci dobrovolnického dne společnosti Aramark.

Dekarbonizace, dekarbonizace a zase dekarbonizace. Vypadá to, jako by svět v poslední době nemluvil téměř o ničem jiném. Téma dekarbonizace se dotýká všech oblastí, té výrobní však dominuje.

Víte, která oblast zajímá finanční úřady při daňových kontrolách čím dál více? Je to nastavení cen finančních transakcí mezi spojenými osobami. Jedná se o téma, které se Vás konkrétně týká, nebo by se mohlo týkat v blízké budoucnosti? Pak neváhejte a zúčastněte se našeho webináře, na němž se dozvíte vše, co se převodních cen finančních transakcí týká. 

Pomáháme našim klientům posunout znalosti na vyšší úroveň a dosáhnout jejich cílů nejen v profesním, ale i osobním životě.

Vážené dámy, vážení pánové,
víte, co vás čeká v souvislosti s chystanou novelou zákoníku práce a novou úpravou ochrany oznamovatelů protiprávního jednání ve firmě? Personální agenda bude zahrnovat elektronické uzavírání pracovních smluv, nová pravidla pro home office, změny v DPČ i DPP či povinnosti vaší firmy v oblasti whistleblowingu.

Vážené dámy, vážení pánové,
v souvislosti s ESG se často skloňuje pojem uhlíková stopa. Celý koncept Environmental, Social and Governance jde ale daleko za hranice dekarbonizace.

Zajímá Vás sdílená ekonomika, tzv. Gig-Economy? Víte, jak ji využít a správně nastavit obchodní model ve vašem podnikání nebo jak efektivně nabírat lidi do týmů a jakým rizikům se vyvarovat?

Tentokrát Vám přineseme aktuální informace k těmto oblastem:
● daň z neočekávaných zisků (windfall tax),
● úprava sankčního systému kontrolního hlášení,
● dopad cen energií a zvýšení úrokových sazeb na převodní ceny nebo
● právní změny týkající se home office.

Daňový odpočet na výzkum a vývoj představuje zajímavou cestu, jak snížit daně z příjmů v případě, že daňový poplatník provádí výzkumné a vývojové aktivity. Ačkoliv výpočet tohoto odpočtu není příliš komplikovaný, jeho správné a řádné uplatnění v daňovém přiznání má mnohá úskalí. Kromě legislativy významně ovlivňuje podmínky také judikatura Nejvyššího správního soudu. V neposlední řadě hraje roli i praxe finanční správy při daňových kontrolách.

Pozvánka na slavnostní otevření nového specializovaného showroomu elektrokol Ekolo.cz.

Profesionální poradenství a servis v oblasti fittování a výběru golfového vybavení.

Není žádnou novinkou, že finanční úřady se při daňových kontrolách u daní z příjmů detailně zaměřují na převodní ceny. Pokud se jedná o téma, které ve Vaší firmě řešíte nebo řešit budete, jistě rádi získáte přehled o tom, co se v této oblasti děje.

Zajímá Vás, jak si chytře zjednodušit a zpřehlednit práci v tabulkách, vyhnout se nekonečné práci v Excelu a ušetřit hodiny svého času?
Zveme Vás na seminář, na kterém Vám představíme moderní nástroj Alteryx , který sjednocuje analytiku, datovou vědu a automatizaci procesů.

Vyberte si z více než 150 různých druhů whisky, včetně rarit a těch, které v Čechách zatím nejsou k dostání.
Ať jste zarytým milovníkem whisky, anebo jste whisky nikdy neochutnal, nevadí - každý si přijde na své.
Přijďte na jeden z Masterclassů, na kterém vás přední odborníci na whisky provedou ochutnávkou jimi vybraných whisek.
Živá hudba, skotské dudy, kilty, doutníky, jídlo... O zábavu nouze nebude!
A nezapomeňte - kdo přijde ve skotském kiltu dostane zdarma panáka whisky!

 

Zveme na již tradiční čtvrtý on-line event, kde se budeme věnovat tématu digitální adaptivity firem v Česku. V programu našeho webináře se tentokrát zaměříme na ESG training program a dopady psychologického bezpečí na výkonnost firem.

Dovolte mi vás tímto pozvat na odpolední část programu eventu Toyota Beyond Zero roadshow, který proběhne dne 7. 9. 2022 od 16.00.

Zabývá se Vaše společnost dovozem zboží a surovin do EU? Evropská unie přijala v červenci 2021 návrh na nový poplatek za emise pro firmy ze třetích zemí, které dodávají zboží na evropský trh. 

Zveme Vás na webinář, na kterém Vám představíme aktuální povinnosti spojené s nařízením uhlíkového cla , jehož administrativní fáze vstoupí pravděpodobně v platnost již 1. ledna 2023.

Víte, že s novým legislativním vývojem EU se efektivní správa dat stává právním požadavkem pro umělou inteligenci a nutností pro implementaci nových datových zdrojů?
Zveme Vás na webinář s experty na datový management, AI a nástroje pro automatizaci . Spolu s našimi hosty se zaměříme na legislativní vývoj EU v této oblasti, který ovlivňuje potřeby a požadavky na správu a využití dat ve společnostech.

The traditional Crowdberry investors’ evening is finally happening in person again – on 31.5. at 18:00 - this time in the new Crowdberry premisses in the city center – historical building of the Harrachovsky palac, Jindrisska 20.

Rádi bychom Vás členy pozvali na European Valuation Conference, kterou pořádá evropská pobočka American Society of Appraisers (ASA) v Praze 24. května 2022.

Zkušenosti našich klientů nám potvrzují, že se finanční úřady zaměřují na převodní ceny jako na jednu z hlavních oblastí daňových kontrol daně z příjmů. Každá společnost, která vstupuje do transakcí se spojenými osobami, se tak může dříve či později ocitnout v pozici kontrolovaného subjektu.

Švýcarský velvyslanec Philippe Guex rektor Technické univerzity v Liberci doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. vás srdečně zvou na výstavu MOHOU TECHNOLOGIE ZACHRÁNIT SVĚT?

Objevte švýcarsko-česká řešení na ochranu životního prostředí.

Zajímají Vás metody obrany proti kybernetickým hrozbám současnosti? Víte, proč a jak dělat Threat hunting a jak správně zabezpečit Vaše M365 prostředí ? Umíte využívat Threat Intelligence na 110 %?

V současné turbulentní době musí společnosti rychle reagovat na nečekaná rozhodnutí a opatření Vlády České republiky. Nachází se vaše společnost v režimu investičních pobídek nebo zvažuje podat žádost o investiční pobídky v roce 2022 a zajímá Vás, jak efektivně plnit podmínky pro jejich čerpání?

Zveme Vás na 5. setkání platformy CISO Fórum, které pořádáme formou společné diskuse v sídle PwC Česká republika. 

S našimi hosty ze společností ČEZ a SUSE budeme hovořit o tématech, která aktuálně rezonují ve světě kybernetické bezpečnosti, nových rizicích a výzvách v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině, i o tom, jak na tuto situaci společnosti reagují. Představíme také možnosti řešení bezpečnostních incidentů ve firmách formou outsourcingu.

Dovolujeme si Vás pozvat na třetí webinář ze série PwC Treasury Talks. V reakci na události posledních týdnů jsme se rozhodli odložit plánované téma úrokových rizik a místo něj mimořádně zařadit diskusní panel k dopadům ukrajinské krize na české podniky za účasti předních českých bankovních analytiků a stratégů.

"In business life in particular, we are all constantly negotiating. And yet we experience (1) lengthy negotiations, (2) dissatisfaction with the outcome, or even (3) failure to reach an agreement. This can have many reasons, e.g. the parties, the topic (subject matter), psychology, the stakeholders. This workshop will show you how the involvement of a mediator in negotiations and/or independent mediation techniques can help you to overcome difficult hurdles on the way to a successful negotiation.

Dovolujeme si Vás pozvat na druhý webinář ze série PwC Treasury Talks na téma řízení měnového rizika v českých firmách. V programu akce zrekapitulujememakroekonomický rámec v Česku a dále se zaměřímena typické dopady měnového rizika na tuzemskéfirmy a praktické přístupy, jak je řídit.

Je problematika DPH Vaší denní rutinou? Máte na starosti daňové účetnictví a potřebujete dobře porozumět Zákonu o DPH? Zajímají Vás jeho základní ustanovení, jejich aplikace do praxe obecně a zároveň ve specifických podmínkách Vaší firmy? Sestavili jsme pro Vás specializovaný on-line seminář, kde se budeme obojímu věnovat.

V rámci mezinárodní konference na téma Can Tech Save the World?, která se koná v Praze v Kongresovém centru ve dnech 14.–18. 3. 2022 proběhne 15. 3. panelová diskuse Swiss Czech solutions to protect the enviroment za účasti Bertranda Piccarda.

Přemýšlíte o inovaci finanční funkce ve Vaší firmě v kontextu dynamickýchPřemýšlíte o inovaci finanční funkce ve Vaší firmě v kontextu dynamickýchproměn současného světa financí, který na ni klade nové nároky? Již nestačíjednoduše analyzovat minulá období. Nezbytnou podmínkou úspěšnéhofungování společností je také cílený pohled do budoucna. Jednotlivé vize je paktřeba doplnit konkrétními údaji a scénáři včetně schopnosti agilně reagovatna neustálé změny.

Šárka Litvinová, spolumajitelka rodinné firmy Asiana (Letuška.cz), indoložka a sběratelka umění. Její firma má za sebou mimořádně těžký rok, nicméně se rozhodli situaci řešit. Společnost spustila nový administrativní nástroj pro firmy HRShop, věnuje se dopravnímu servisu a chystá se na oživení zájmu o cestování.

Příležitost, nebo vzdálená budoucnost?

Sledujete dynamické změny na trhu s energiemi v Česku? Hledáte řešení, jak fixovat náklady za elektřinu ve Vaší firmě a zajistit se proti rizikům? Připojte se na náš další specializovaný on line seminář ze série PwC ESG Talks , kde představíme příležitosti tzv. Power Purchase Agreement (PPA) na tuzemském trhu.

Partneři / Partners

ST logo CZ stojate cerne2 partner seclogo  partner koalice E21 logo SPCR LOGO VERTICAL CZ RGB 280x226 IMD Logo Blue RGB E21 logo HK logo PRAHA1 dole 1radek RGB

 

loga partneri 280x226 slunce 280x226 roska 280x226 Kudyznudy.cz - tipy na výlet  LOGO PFM 2

 

 

 

 

 

 

Menu