Pcsupport.cz
HST.cz HST.en HST.de

Věděli jste, že je do roku 2020 v České republice možné čerpat evropské dotace ve výši až 24 miliard euro a řada dotačních programů se právě otevírá?

 

 

 

Jedním ze stěžejních dotačních programů určeným pro podporu českých podnikatelů je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento program umožňuje získat dotace například na podporu zavádění inovací do výroby, vybudování výzkumné a vývojové infrastruktury, provozní náklady na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, snížení energetické náročnosti firem, rozvoj informačních a komunikačních technologií a obecně může významným způsobem zlepšit ekonomickou návratnost plánovaných investic.


Prvním konkrétním dotačním nástrojem, který v rámci OP PIK podporuje investice do výzkumu a vývoje, je program Potenciál. Podporuje vybudování či rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. To mohou být v praxi vývojová centra, či laboratoře nebo obecně části prostor podniku, kde probíhá výzkum. Míra podpory dosahuje 50 % z celkových výdajů projektu (stroje a zařízení pro vývoj, hardware, software, rekonstrukce prostor apod.), přičemž výše podpory na jeden projekt činí až 50 mil. Kč.


Další dotační nástroj, který má synergie na program Potenciál je program Inovace, který umožňuje získat dotaci na investice pro zavádění nových výrobků a technologií do výroby. Jedná se o podporu projektů, kde je již ukončený výzkum a vývoj např. nového výrobku, služby, či výrobního postupu, a k jeho uplatnění v praxi již chybí jen pořízení potřebných výrobních technologií (stroje, zařízení apod.). A právě na vše, co je potřeba k umístění těchto inovací na trh, je určen tento program. Míra podpory dosahuje až 45 % dle velikosti podniku a dotace na jeden projekt je poskytována až do výše 50 mil. Kč.


Jiným zajímavým dotačním nástrojem v oblasti výzkumu a vývoje, který podporuje průmyslový průzkum či experimentální vývoj, je program Aplikace. Jedná se o program, který se zaměřuje na provozní podporu výzkumných aktivit (mzdy, režie, spotřeba materiálu, cestovné apod.) vedoucích ke konkrétnímu výstupu v podobě např. prototypu, užitného vzoru, či ověřené technologie. Míra podpory dosahuje až 70% podle typu aktivit a velikosti podniku a výše dotace činní až 100 mil. Kč.


V rámci OP PIK existuje i dotační program ICT a sdílené služby, který cílí na podporu budování a modernizaci datových center, tvorbu nových IS/ICT řešení nebo zřizování a provoz center sdílených služeb. Míra podpory dosahuje až 45 % dle velikosti podniku a dotace na jeden projekt je poskytována až do výše 120 mil. Kč dle podporované aktivity.


Pro oblast snižování energetické náročnosti podnikatelských subjektů je navržen dotační program Úspory energie, který cílí na široké portfolio energeticky úsporných opatření v podnicích, jedná se například o modernizace stávajících zařízení na výrobu energie a rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách za účelem zvýšení jejich účinnosti, zateplování budov, instalace rekuperačních a kogeneračních jednotek, instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu podniku, výměna starých výrobních zařízení za nové, energeticky úspornější a dále také podpora výstavby nových energeticky efektivních budov. Míra podpory dosahuje až 80% a dotace může dosáhnout až 250 mil. Kč.


Závěrem, zásadním benefitem těchto dotačních možností je zejména fakt, že se mohou stát pro firmu klíčovou konkurenční výhodou. Konkurent, který pořídí majetek s 80% podporou z dotací, či má dotované provozní náklady v této výši, může získat výrazný náskok na trhu, nabízet svoje výrobky a služby za více konkurenční ceny a dosáhnout tak rychlejšího růstu a většího podílu na trhu.


Autor: Miloš Cimbulka, senior konzultant, Deloitte Advisory, s.r.o.

 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Partneři / Partners

ST logo CZ stojate cerne2 partner seclogo  partner koalice E21 logo SPCR LOGO VERTICAL CZ RGB 280x226 IMD Logo Blue RGB E21 logo logo Pardubická komoraHK logo PRAHA1 dole 1radek RGB

 

loga partneri 280x226 slunce 280x226 roska 280x226 Kudyznudy.cz - tipy na výlet  LOGO PFM 2

 

 

 

 

 

 

Menu