Pcsupport.cz
HST.cz HST.en HST.de

Možná už na Vás někde vybafla nějaká daňová zkratka. Není tím myšlena žádná daňová optimalizace, ale normální zkratka několika slov tvořená zpravidla jejich počátečními písmeny. V souvislosti s vyhlášením celosvětového boje vlád proti škodlivým daňovým praktikám, tedy neplacení daní v souladu se zákonem, se v poslední době s takovými zkratkami roztrhl pytel. Když teď vidím před sebou seskupení písmen jako BEPS, ATAD, CFC a další, vybavuje se mi mimoděk písnička z mého dětství od Ivana Mládka „Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR…“ a dávám si závazek (nikoliv socialistický), že se v následujícím textu zkusím zkratkám vyhnout.

 

Mám před sebou nově zveřejněný materiál Ministerstva financí k veřejné konzultaci implementace směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem do českého právního řádu. Je chvályhodné, že ministerstvo sdílí s veřejností návrhy legislativních změn ještě předtím, než se o nich bude na půdě parlamentu rozhodovat. A také chválím snahu některé ze zkratek, kterých je v poslední době všude plno, alespoň trochu přibližovat ve srozumitelném jazyce. Nejsem si však úplně jistá, jestli bych Vám to chtěla doporučit jako čtení na dovolenou, neboť se nejedná tak docela o odpočinkové čtení, které byste si s sebou chtěli vzít. Případní zájemci najdou dokument na internetových stránkách Ministerstva financí.

 

Ve zkratce (metaforicky) shrnu vývoj na poli mezinárodního zdanění za poslední tři roky. Výše uvedená směrnice Evropské unie navazuje na projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj namířený proti daňovým únikům, jehož výstupem je patnáct akčních bodů, které by měly vyspělé státy v boji proti daňovým únikům podnikat. V tomto duchu pokračovala i Evropská unie a rozpracovala a schválila výše uvedenou směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem, kterou by měly členské státy implementovat do svého právního řádu. Na poli mezinárodního zdanění začíná atmosféra poněkud houstnout. Pokud Vás děsila představa propočtu daňově uznatelných úroků podle doposud platných pravidel nízké kapitalizace, tak se nebojte, bude hůř. Boj proti daňovým únikům, přesouvání zisků do zemí s výhodnější daňovou sazbou (ne vždy však s příjemným klimatem, to je mediální klišé) nebo i optimalizační struktury a schémata, jejichž účelem je snížení daňové povinnosti společností, si daňové správy berou na paškál čím dál častěji.

K tomu připočtěme navíc ještě rozšiřující se výměnu informací ohledně různých skutečností. Ne že by doposud správce daně tyto informace neměl, ale technologický pokrok a povinnost automaticky vyměňovat čím dál tím více informací o společnostech, transakcích probíhajících ve skupině, vydaných závazných posouzeních a cenových dohodách v oblasti převodních cen a informace o plnění daňových povinností v jednotlivých zemích snižuje u společností po celém světě chuť po daňově optimalizačních schématech. Navíc, kdo by chtěl (byť zadarmo) získat mediální prostor jako firma, která neplatí daně (byť v souladu se zákony dané země).

 

Pokud bych to měla říci jednou větou ve zkratce (doslova), tak v návaznosti na BEPS z dílny OECD přišla EU s ATAD (a nově i s ATAD2), jež přinese např. CFC, GAAR atd. a k tomu různé DAC rozšiřující výměnu informací jako je CbC např. i o APAs… Když si to shrneme v jazyce lidí, je třeba se připravit na následující změny a počítat s tím, že volný trh začíná mít svá omezení a že daňová optimalizace nejspíš nebude slovní spojení, které byste chtěli ve „slušné společnosti“ použít.

 

Tereza Tomanová

Manager, Tax

Deloitte

 

Partneři / Partners

ST logo CZ stojate cerne2 partner seclogo  partner koalice E21 logo SPCR LOGO VERTICAL CZ RGB 280x226 IMD Logo Blue RGB E21 logo logo Pardubická komoraHK logo PRAHA1 dole 1radek RGB

 

loga partneri 280x226 slunce 280x226 roska 280x226 Kudyznudy.cz - tipy na výlet  LOGO PFM 2

 

 

 

 

 

 

Menu