Pcsupport.cz
HST.cz HST.en HST.de

Workshop zaměřený na praktické otázky reklamního a marketingového práva.
Seminář se zaměří na oblast veřejnoprávní i soukromoprávní regulace reklamy a právních vztahů mezi subjekty jako jsou zadavatelé reklamy a marketingové agentury, a to s celou řadou praktických příkladů i případových studií.

 

  • Datum konání: 23.9.2019, 09:00

  • Datum ukončení: 23.9.2019, 13:00

  • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

 

Důraz bude kladen na porozumění problematice tvorby reklamního obsahu, zajišťování odpovídajících práv k tomuto obsahu, minimalizace rizika sporů z reklamního obsahu, popř. v souvislosti s jeho tvorbou a využitím.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Určeno pro:
Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti marketingu, propagace a reklamy, stejně tak ale i pro advokáty a interní právní specialisty, kteří se v oblasti marketingu a reklamy pohybují.

Ve firmách je správná marketingová a reklamní politika často klíčovou záležitostí. Nápady reklamních kreativců ale mohou narazit na hranice platné právní úpravy a nedostatečná pozornost v tomto směru může zavdat příčinu zbytečným nákladům na soudní spory, stahování a změny reklamních materiálů. Stejně tak správně nastavené právní vztahy mezi zadavatelem reklamy a reklamní agenturou dovedou předejít mnohým nepříjemným překvapením v budoucnu.

Vhodné zejména pro:
 Pracovníky v oblasti obchodu, prodeje a marketingu;
 Advokáty či interní právníky zabývající se marketingovým a reklamním právem;


Přednášející:
Michal Matějka – partner, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Michal Matějka je partnerem v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o., kde je vedoucím skupiny práva obchodních vztahů a mezinárodního obchodu a rovněž skupiny ICT. Předtím působil bezmála 17 let v pražské kanceláři Baker & McKenzie. Poradenské služby poskytuje ve všech věcech obchodního práva, a to zejména v oblasti mezinárodního obchodu, distribučních smluv a obchodního zastoupení, franchisingu, a spotřebitelského a reklamního práva. Dále se zabývá také řešením sporů, právem informačních technologií a právem duševního a průmyslového vlastnictví, včetně zastupování klientů před českými soudy i v rozhodčím řízení.

 

Program:

  • Vztahy mezi subjekty působícími v oblasti marketingu a reklamy
  • Veřejnoprávní regulace reklamy
  • Soukromoprávní regulace reklamy
  • Příklady, případové studie, diskuse

 

Informace ohledně cen, vč. registračního formuláře najdete na www.icc-cr.cz

 

 

 

 

 

Partneři / Partners

ST logo CZ stojate cerne2 partner seclogo  partner koalice E21 logo SPCR LOGO VERTICAL CZ RGB 280x226 IMD Logo Blue RGB E21 logo logo Pardubická komoraHK logo PRAHA1 dole 1radek RGB

 

loga partneri 280x226 slunce 280x226 roska 280x226 Kudyznudy.cz - tipy na výlet  LOGO PFM 2

 

 

 

 

 

 

Menu