Pcsupport.cz
HST.cz HST.en HST.de

Momentálně se jen těžko odhaduje, jaké výzvy nás v nejbližších týdnech a měsících čekají. Dopady koronaviru a pandemie nemoci Covid-19 mají vliv na osobní i profesní život každého z nás. Nacházíme se v bodě zlomu, ať už ekonomicky, nebo geopoliticky. Naše ekonomiky se z pandemie budou ještě dlouho vzpamatovávat. Dobře řízenými investicemi se zaměřením na kvalitní zakladatele, správné sektory a produkty je ale možné i takovýto krizový stav obrátit ve výhodu a konzistentně vytvářet atraktivní kapitálové výnosy pro investory. Lokálně.

 

Situace okolo koronaviru je testem fungování společnosti, ale i soukromých firem. Paradoxně právě z Číny – odkud se koronavirus rozšířil do celého světa – pochází i výraz, který nese myšlenku jak krize, tak bodu změny: weiji. Tento pojem přesně vystihuje to, čím si naše generace v nadcházejícím období projde. Bylo by předčasné mluvit o konkrétních následcích, protože další vývoj může probíhat podle různých scénářů. Přesto my v Crowdberry vidíme několik záchytných bodů toho, jak tento „tektonický zlom“ ve světové ekonomice a lokálním chování ovlivní budoucnost podnikání a celkové trendy. Některé z nich mohou být i inspirací pro investory a budoucí investiční příležitosti:
- Lokalizování produkce a konzumu; očekáváme návrat domácí produkce, a to nejen ze solidarity k lokálním firmám, ale hlavně kvůli omezením produktů z dovozu a ochromení dodavatelských řetězců.
- Přesun prodejních kanálů do online světa; vítězi světové pandemie jsou digitální obchodní modely a e-commerce platformy, které fungují v online prostředí. Jejich flexibilita, nákladová báze a to, že nevyžadují osobní kontakt, se ukazují jako zásadní výhody oproti kamenným prodejnám. Digitalizace a e-commerce naberou ještě rychlejší spád.
- Automatizace a robotizace procesů; nedostatek lidské pracovní síly a její výpadek při krizových scénářích je další trend, který současná krize posílí. Kontinuální výroba a flexibilita při řízení jejího objemu (při růstu nebo převisu poptávky) se stanou základní konkurenční výhodou.
- Posílení kapitálu; flexibilní financování s menší závislostí na bankách a menší citlivostí na nečekané šoky s přímým vztahem s poskytovateli kapitálu se stane nutnou součástí budování firem a jejich odolnosti vůči externím šokům. Je to nevyhnutelné také s ohledem na snižování závislosti na automobilovém a výrobním odvětví v ekonomice.
- Nulové úrokové sazby; „lower for longer“ se v důsledku rapidního zvyšování zadlužení států změní na „lower forever“. Kapitálové investice přinášející růst a dividendy budou jedním z mála přístavů pro kapitál hledající výnos, zejména v sektorech, které profitují ze strukturálních změn uspořádání světa. Ochlazení v oblasti rezidenčních nemovitostí a výpadky příjmů z nájemného (např. Airbnb, mobilita pracovníků) budou tento trend dále posilovat.

Lokální investování do malých a středních podniků má zásadní dopad na domácí firmy, přičemž i externí šoky se mohou pozitivně projevit na obchodních modelech firem. Podobnou situaci můžeme aktuálně sledovat i u některých firem z portfolia Crowdberry (např. GymBeam nebo Isadore Apparel). V komplikovanějších situacích – kdy je potřeba pomocná ruka – je díky adresné kontrole investic a podpoře investorů možné složité období překlenout, přičemž společnosti tak získají se svými produkty a službami lepší konkurenční postavení na trhu.

V neposlední řadě také alokace domácího kapitálu do lokálních firem pomáhá naší ekonomice a udržuje zdravá pracovní místa. Z lokálního investování se tak stává i přímá podpora změny struktury hospodářství směrem k odvětvím s vyšší přidanou hodnotou. Pro naši budoucnost.

 


 

O AUTOROVI:
Daniel Gašpar působí ve společnosti Crowdberry od roku 2017 jako Managing Partner, přičemž zodpovídá za řízení a business development společnosti. V současnosti je pověřený vedením investičního fondu CB Investment Management, dceřiné společnosti Crowdberry.
Daniel má bohaté zkušenosti v oblasti průmyslu, investičního financování podniků, řízení rizik a portfolií, ale i z projektového managementu a řízení týmů. Několik let působil v zahraničí. Po absolvování stáží a projektů ve společnostech Kaufman Bros. LLP, BASF a Daimler rozvíjel svoji kariéru v NIBC Bank jako analytik na oddělení akvizičního financování a private equity. Daniel pomohl vybudovat německou pobočku této významné holandské investiční banky, když uzavřel víc než dvacet transakcí v hodnotě přes 2,6 miliardy eur. V roce 2011 se stal viceprezidentem NIBC Bank pro oblast investičního bankovnictví. Po více než deseti letech v zahraničí se vrátil na Slovensko, kde spoluzakládal investiční a konzultační firmu EWAMCo. Vystudoval strategii a mezinárodní management na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na Universität Mannheim v Německu a je také absolventem postgraduálního studia finančního managementu na Vlerick Management School v Belgii.

O CROWDBERRY:
Společnost Crowdberry byla založena v roce 2015 a je první crowd-investingovou platformou působící v České republice a na Slovensku. Jde o investiční tržiště spojující zajímavé a inovativní společnosti, které už prokázaly funkčnost svého obchodního modelu, se soukromými investory (Crowdberry crowd). Ambicí Crowdberry je vytvořit alternativní segment lokálního investování a zároveň pomoct firmám a investorům a tím přispět i k dlouhodobému růstu ekonomiky.
Crowdinvestingová platforma Crowdberry jakožto moderní a efektivní způsob přímého investování do dynamických společností představuje inovativní doplněk k tradičnímu bankovnímu financování. Firmy mohou na rozšíření svého podnikání získat peníze – a s nimi i nové společníky – i ve fázi, kdy nemají přístup k bankovnímu financování. A soukromí investoři zase mají možnost zhodnotit vložené finance a získat majetkový podíl v inovativních společnostech. A nejen to. Svými zkušenostmi v konkrétní oblasti se mohou aktivně podílet na úspěchu firem, které si vybrali. www.crowdberry.eu

Partneři / Partners

ST logo CZ stojate cerne2 partner seclogo  partner koalice E21 logo SPCR LOGO VERTICAL CZ RGB 280x226 IMD Logo Blue RGB E21 logo logo Pardubická komoraHK logo PRAHA1 dole 1radek RGB

 

loga partneri 280x226 slunce 280x226 roska 280x226 Kudyznudy.cz - tipy na výlet  LOGO PFM 2

 

 

 

 

 

 

Menu