Pcsupport.cz
HST.cz HST.en HST.de

Daňoví poplatníci v ČR budou letos pracovat na odvod daní 181 dní, tedy o jeden den více než loni. V loňském roce to bylo po přepočtu s finálními daty 180 dní. Původní odhad počítal se 174 dny. Den daňové svobody letos připadne na 30. června 2020. Vyplývá to z výpočtů společnosti Deloitte. Přibližně stejně jako Češi na tom budou i Britové a Norové. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci v Dánsku, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku.

„V roce 2020 by se měla celková daňová zátěž v české ekonomice opět mírně zvýšit. Letošní rok přináší hned několik důležitých změn. Hned v úvod roku došlo ke zvýšení sazeb spotřebních daní za tabákových výrobků, lihu a hazardu. Zvýšení celkové daňové zátěže by naopak mělo zmírnit snížení DPH u vodného, stočného, stravovacích služeb, točeného piva či kadeřnických služeb. Celkovou daňovou zátěž ovlivní také další zvýšení výdajových paušálů,“ říká hlavní ekonom Deloitte David Marek. „Dlouhodobě míra zdanění v Česku stoupá. Podle data dne daňové svobody patříme zhruba do poloviny mezi zeměmi EU podle výše celkové daňové zátěže.“

Daně v praxi: nárůst agendy, přísnější kontroly, časté změny legislativy

Poplatníci a plátci pociťují dlouhodobě nárůst daňového zatížení ale hlavně daňové agendy. Podnikatelé nad plněním svých daňových povinností stráví hodně času, a to i proto, že v řadě případů nevysvětlují pouze nesprávnosti, které sami uvedli ve svých hlášeních, ale objasňují nesprávně uvedené údaje svých obchodních partnerů. Klíčem může být dobře nastavený informační systém respektující všechna lokální specifika a časté změny legislativy a výkladů, což je ale v případě velkých a nadnárodních společností velmi nákladná záležitost.

Finanční úřady posuzují celkovou ekonomickou a daňovou situaci daňového poplatníka/plátce na základě důkladnější analýzy dat z přiznání a hlášení a dalších informačních zdrojů. To klade větší nároky nejen na výše zmíněné správné nastavení systémů ale i schopnosti, znalosti a pravidelné proškolení zaměstnanců daňových poplatníků.

„I v letošním roce čeká poplatníky a plátce v oblasti daní řada změn. Rozšíří se okruh poplatníků, kteří budou muset evidovat své tržby. Intrakomunitární transakce budou vyžadovat preciznější a systematičtější dokumentaci pro prokázání skutečnosti, že zboží bylo dodáno do jiného členského státu. Tato změna vyžaduje spolupráci finančního, obchodního a logistického oddělení. Diskutuje se o zavedení digitální daně, která by mohla postihnout i některé velké české společnosti. Další důležitou změnou je i připravovaná novela daňového řádu, která zatím uvažuje o prodloužení například lhůty pro vyplacení nadměrného odpočtu. Toto prodloužení by pak mělo samozřejmě negativní vliv na cash flow v některých společnostech,” říká Radka Mašková, ředitelka v oddělení daní Deloitte.

Den daňové svobody

Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů vládního sektoru a čistého národního důchodu. Výpočty za předchozí roky jsou vždy aktualizovány při revizi dat statistických úřadů použitých při výpočtu.

 

Počet dnů, které letos budou daňoví poplatníci ve vybraných zemích EU pracovat na odvod daní pro stát, a den daňové svobody:

 

Země Počet dnů Den daňové svobody
Rumunsko 122 2.5.
Bulharsko 129 9.5.
Litva 136 16.5.
Estonsko 154 3.6.
Španělsko 155 4.6.
Kypr 155 4.6.
Slovensko 155 4.6.
Polsko 158 7.6.
Lotyšsko 159 8.6.
Irsko 168 17.6.
Portugalsko 177 26.6.
Slovinsko 178 27.6.
Velká Británie 179 28.6.
Česká republika 181 30.6.
Norsko 182 1.7.
Řecko 184 3.7.
Maďarsko 189 8.7.
Finsko 189 8.7.
Itálie 191 10.7.
Německo 195 14.7.
Rakousko 196 15.7.
Nizozemsko 208 27.7.
Švýcarsko 209 28.7.
Francie 219 7.8.
Belgie 220 8.8.
Švédsko 220 8.8.
Dánsko 226 14.8.

 


 

Partneři / Partners

ST logo CZ stojate cerne2 partner seclogo  partner koalice E21 logo SPCR LOGO VERTICAL CZ RGB 280x226 IMD Logo Blue RGB E21 logo logo Pardubická komoraHK logo PRAHA1 dole 1radek RGB

 

loga partneri 280x226 slunce 280x226 roska 280x226 Kudyznudy.cz - tipy na výlet  LOGO PFM 2

 

 

 

 

 

 

Menu