Pcsupport.cz
HST.cz HST.en HST.de

Nejvýznamnějším tématem v lidském kapitálu je pro české firmy zaměstnanecká zkušenost s důrazem na lidský přístup a smysluplnost práce (86 %). Pouze 36 % ale uvádí, že je na to jejich firma připravena. Vyplývá to ze studie Deloitte Globální trendy v oblasti lidského kapitálu 2019, kterého se zúčastnilo téměř deset tisíc respondentů ve 119 zemích včetně České republiky.

„Hovoříme-li o zaměstnanecké zkušenosti, tak zjišťujeme, že existuje rozdíl mezi tím, co zaměstnanci doopravdy chtějí, a tím, co jim firmy nabízí. Zatímco podle čtvrtiny respondentů nejsou zaměstnanci spokojení s mírou autonomie při rozhodování, firmy jim v rámci zlepšování zaměstnanecké zkušenosti nejčastěji poskytují příjemné pracovní prostředí,“ říká Martina Schiestlová, HR ředitelka Deloitte.

Druhým českým trendem v oblasti lidského kapitálu je vzdělávání (83 %). První dvě místa jsou tak v porovnání s celosvětovým žebříčkem prohozená (83 % a 86 %). U nás tento trend souvisí se zvyšujícími se požadavky na zaměstnance i s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Na to je připravena přesně polovina českých
a 46 % světových firem.

Na třetím trendu – leadershipu v 21. století – se čeští respondenti shodli se zbytkem světa. Za důležitý jej považuje 82 % českých a 80 % světových respondentů. Ve srovnání se zahraničními se čeští lídři mnohem více soustředí na vybudování agilně fungujících týmů.

První pětku nejvýraznějších trendů v oblasti lidského kapitálu v Česku uzavírají mobilita talentů (77 %) a získávání nových talentů (69 %). Do náboru podle studie výrazně promluví nové technologie. České firmy nicméně zatím jejich potenciál plně nevyužívají
a uvádějí, že většina náborových činností bude i do budoucna stále vykonávána především lidmi. Mobilita talentů je čtvrtá i ve světě a pětici světových trendů uzavírá HR cloud (74 %). Ten je v českém prostředí až šestý. I přesto, že má s cloudem zkušenost 7 z 10 českých firem, cloudová řešení v HR zatím nenaplnila očekávání.

Již loni formovala trendy v lidském kapitálu také společenská odpovědnost firem. 8 z 10 českých respondentů se domnívá, že má dopad na jejich firmu (ve světě si to myslí 71 % dotázaných). 93 % respondentů si uvědomuje, že jejich veřejné vystupování na poli společenských otázek může pomoci náboru a udržení zaměstnanců. A více než třetina dotázaných v ČR předpovídá, že význam společenské orientace firem v příštích třech letech poroste.

„Respondenti vnímají, že se ekonomické, sociální a politické otázky zintenzivnily. To firmy nutí, aby se stále více profilovaly jako společensky odpovědné a zaměřily se na lidský přístup k zaměstnancům. Začínají se proto primárně soustředit na pět hlavních oblastí: smysl práce, etické a férové jednání, osobní růst, spolupráci a vztahy, transparentnost
a otevřenost,“ dodává Pavel Šimák, ředitel poradenství v oblasti lidského kapitálu
a globálních center sdílených podnikových služeb ve společnosti Deloitte.

Z průzkumu také vyplynulo, že 63 % českým firem chce v letošním roce růst. V následujících 12 až 18 měsících pak téměř polovina českých firem (49 %) plánuje zvýšení investic do HR.

 

Trend

Důležitost (ČR)

Důležitost (Svět)

Připravenost (ČR)

Připravenost (svět)

1. Od zaměstnanecké zkušenosti k lidskému přístupu a smysluplné práci

86 %

84 % (2.)

36 % (7.)

43 % (2.)

2. Vzdělávání v běhu života

83 %

86 % (1.)

50 % (1.)

46 % (1.)

3. Leadership v 21. století aneb křižovatka tradičního a nového

82 %

80 % (3.)

42 % (3-4.)

41 % (3-4.)

4. Mobilita talentů: jak vyhrát válku na domácí frontě

77 %

76 % (4.)

43 % (2.)

40 % (5.)

5. Získávání talentů: náborem to pouze začíná

69 %

70 % (6.)

40 % (5.)

37 % (7.)

6. HR cloud: odrazový můstek, nikoli cíl

61 %

74 % (5.)

42 % (3-4.)

41 % (3-4.)

7. Výkon organizace jako týmový sport

60 %

65 % (9.)

34 % (8.)

33 % (8-9.)

8. Odměňování: realita versus očekávání

57 %

69 % (7.)

26 % (10.)

33 % (8-9.)

9. Od práce k superpráci

53 %

66 % (8.)

39 % (6.)

39 %  (6.)

10. Alternativní pracovní síla jako hlavní proud

33 %

41 % (10.)

31 % (9.)

28 % (10.)

 

 Studii Globální trendy v oblasti lidského kapitálu 2019 naleznete zde.

Partneři / Partners

ST logo CZ stojate cerne2 partner seclogo  partner koalice E21 logo SPCR LOGO VERTICAL CZ RGB 280x226 IMD Logo Blue RGB E21 logo HK logo PRAHA1 dole 1radek RGB

 

loga partneri 280x226 slunce 280x226 roska 280x226 Kudyznudy.cz - tipy na výlet  LOGO PFM 2

 

 

 

 

 

 

Menu