Pcsupport.cz
HST.cz HST.en HST.de

Devátý ročník ankety Zákon roku vyhrála iniciativa podnikání uvážlivěji regulovat, tedy nález Ústavního soudu k elektronické evidenci tržeb (EET). V hlasování odborné veřejnosti se na druhém místě umístila zákon o platebním styku implementující PSD2 a na třetím novela stavebního zákona. V anketě, kterou organizuje společnost Deloitte Legal, vybíraly stovky podnikatelů z pěti nominovaných legislativních počinů, které mají pozitivní dopad na byznys.

 

„Výsledky lze shrnout slovy: Při přijímání nových předpisů postupujte uvážlivěji. A snažte se novými předpisy inovace podněcovat a podnikatelské prostředí zlepšovat, ne je dusit,“ říká Tomáš Babáček, předseda nominační rady ankety Zákon roku a advokát Deloitte Legal.
„Nejde jen o nález o EET. Důvod, proč byl tento nález do nominací zařazen, a proč evidentně většinu hlasujících tak zaujal, bylo jeho širší poselství jak má stát podnikání (a nejen to) regulovat. Zákonodárce podle hlasování musí při zavádění plošné regulace předem zvážit její dopady. Rčení, že při kácení lesa létají třísky, nemá u regulačního opatření v právním státě místo.“

 

Hlasování v různých oblastech podnikání
Většina anketou oslovených podnikatelů hlasovala pro nález Ústavního soudu k EET, stejně jako právníci a daňoví poradci, neziskový sektor a novináři.

„Za situace, kdy je přijímáno mnoho zákonů a neexistuje žádná jejich oficiální elektronická sbírka, je anketa Zákon roku velice užitečnou reakcí odborné a podnikatelské veřejnosti, která hodnotí nově přijaté zákony s ohledem na jejich pozitivní či negativní dopad na podnikatelské prostředí v ČR. Letošní výsledky jednoznačně ukázaly, že podnikatelská veřejnost vítá takové kroky, které zefektivňují podnikání, nezatěžují ho zbytečnou regulací, umožňují inovace, zvyšují vymahatelnost práv a snižují administrativní zátěž,“ říká místopředseda České advokátní komory Robert Němec a dodává:
„Vítězný nález ÚS mimo jiné také nastavil limity pro nepřiměřený státní zásah do soukromé sféry, když zrušil povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě, kdy jde o fyzickou osobu, obsahuje rodné číslo. Při regulaci podnikatelské sféry je vždy nutné zachovávat základní ústavní principy a respektování základních lidských práv jakými je ochrana soukromí.“

Dominujícím v segmentu průmyslu, energetiky a dopravy bylo téma urychlení výstavby a s ním spojený legislativní řez v podobě novely stavebního zákona. Shodli se na tom s hlasujícími prostřednictvím Hospodářské komory ČR.

„Na podnikatele se valí stále větší a větší množství právních předpisů, které jim namísto usnadňování podnikání spíše hází klacky pod nohy. Nejsem proto nijak překvapen, že si podnikatelé za zákon roku vybrali nález Ústavního soudu. Je zcela v souladu s heslem, které na Hospodářské komoře dlouhodobě prosazujeme, a to ‘EET ano, ale‘. Rovněž mě těší, že členové Hospodářské komory si za zákon roku vybrali novelu stavebního zákona. Novelu nepovažuji za zcela ideální, ale domnívám se, že povede k významnému zjednodušení a ulehčení povolování staveb i procesu jejich vlastní realizace,“ říká Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky.

Pro zákon o platebním styku z pera ministerstva financí nejvíce hlasoval vedle finančního sektoru a veřejné sféry také obchod a cestovní ruch.

Dvě zbývající nominace v anketě tolik nezaujaly. V některých podnikatelských sektorech dokonce nezískaly hlasy žádné. Pouze neziskový sektor vedle vítězného nálezu ÚS vyzvedl potřebu efektivnějšího soudního řízení spojeného s novelou občanského soudního řádu. Pro srovnání – v loňském roce zvítězila otevřená data, v tom předešlém zase registr smluv.

 

Celkové výsledky ankety Zákon roku:

Umístění   Téma   Výsledek
1.   Podnikání regulovat uvážlivěji (nález Ústavního soudu k EET)   37 %
2.   Regulace podněcující inovaci na finančním trhu (zákon o platebním styku implementující PSD2)   25 %
3.   Legislativní řez k urychlení výstavby (novela stavebního zákona)   18 %
4.   Efektivnější soudní řízení (novela občanského soudního řádu)   13 %
5.   Daňové předpisy reflektující realitu podnikání (novela zákona o daních z příjmů)   8 %

 

Nominační radu Zákona roku tvořily dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání. Nad letošním ročníkem převzala záštitu Hospodářská komora ČR a Česká advokátní komora. Hlasovalo se prostřednictvím online dotazníku a fyzických hlasovacích lístků u jednotlivých partnerů projektu.

Projekt Zákon roku doprovází webová platforma s články, komentáři a názory odborníků s podtitulem Právo pro byznys. Chce poskytnout prostor pro vyjádření směrem k předkladatelům zákonů.

„Skutečností zůstává, že zásadní vliv na regulaci podnikání mají sami podnikatelé tím, jak se sami dokáží samoregulovat a také dostatečně mobilizovat při formulování požadavků na kvalitu nové legislativy,“ shrnuje Tomáš Babáček z Deloitte Legal.

 

Více informací o projektu Zákon roku naleznete na stránkách www.zakonroku.cz.

 

 

 

Partneři / Partners

ST logo CZ stojate cerne2 partner seclogo  partner koalice E21 logo SPCR LOGO VERTICAL CZ RGB 280x226 IMD Logo Blue RGB E21 logo logo Pardubická komoraHK logo PRAHA1 dole 1radek RGB

 

loga partneri 280x226 slunce 280x226 roska 280x226 Kudyznudy.cz - tipy na výlet  LOGO PFM 2

 

 

 

 

 

 

Menu