Pcsupport.cz
HST.cz HST.en HST.de

Zatímco ve střední Evropě se touží téměř polovina (47 %) studentů a absolventů v budoucnu stát experty ve svém oboru, Češi chtějí být manažery (44 %). 38 % českých studentů a absolventů se chce stát odborníky v oboru a ostatní by se rádi vyvíjeli spíše horizontálně a získali tak různorodé zkušenosti. 75 % Čechů a 77 % Středoevropanů by bylo ochotno přestěhovat se za prací do zahraničí.

 

Ukazují to závěry středoevropské studie Deloitte První kroky na pracovním trhu (First Steps into the Labour Market), která mapuje pohled na práci, život a vzdělání více než 5 700 studentů a absolventů předních univerzit 14 zemí střední Evropy.

Ve střední Evropě přetrvává u dotázaných dojem, že je školy nedokážou dostatečně připravit na pracovní život. Jen 19 % středoevropských respondentů má pocit, že jsou připravení na realitu pracovního života a jen 15 % věří, že je škola dobře připravila na to, aby si sehnali práci.

„V ČR je situace příznivější, přesto ale není optimální. 31 % dotazovaných se cítí být připraveno na pracovní povinnosti. 28 % respondentů je dle svých slov dobře připraveno na hledání zaměstnání,“ říká Adham Hafoudh, vedoucí talentu pro Deloitte Central Europe.

 

Typy zaměstnání

Čeští studenti a absolventi tíhnou k sezónním zaměstnáním. Přitom pouze 24 % z těch, kteří tímto způsobem v minulosti pracovali, má pocit, že šlo o cennou zkušenost. Oproti tomu práce nebo stáž v oboru je vnímána jako užitečná u 92 % respondentů, kteří s ní mají zkušenost.

„Sezonní práce jsou oblíbené. Nabídek v ekonomických a business oborech je bohužel nedostatek a stáže jsou velmi často neplacené, to hraje letním brigádám do karet,“ říká Martina Zapletalová, manažerka v týmu poradenství v oblasti lidského kapitálu společnosti Deloitte.

 

Platová očekávání
Průměr očekáváného nástupního platu mezi českými respondenty byl 31 300 Kč. Nejvíce z dotazovaných (34 %) očekávalo odměnu v rozmezí 25 000 – 30 000 Kč.

„Studenty a absolventy čeká zklamání, nástupní platy absolventů v Praze se pohybují většinou do 25 tisíc korun,“ dodává Martina Zapletalová. „Mezera mezi očekáváním žen a mužů v regionu se postupně uzavírá. Od posledního průzkumu v roce 2015 se očekávání žen zvýšilo a u mužů naopak pokleslo. Ženy ve střední Evropě počítají s nástupním platem 739 EUR, v přepočtu asi 18 800 korun (o 23 EUR – zhruba 600 korun – více než v roce 2015) a muži 895 EUR (v přepočtu 22 800 korun, o 38 EUR – tedy téměř 1 000 korun – méně než v roce 2015).“

 

Další fakta z České republiky
• 8 % českých respondentů má v plánu založit podnik.
• 36 % českých respondentů by si vybralo velkou mezinárodní firmu jako svého preferovaného zaměstnavatele.
• 69 % českých respondentů věří, že disponují souborem znaků typických pro roli vůdce.
• 94 % českých respondentů vnímá starší kolegy jako zdroj cenných znalostí pro ty, kteří jsou mladší a mají méně zkušeností.
• 36 % českých respondentů nezáleží na věku jejich přímého nadřízeného. Nejmladší respondenti častěji preferovali jako přímého nadřízeného muže, pro ostatní nebylo pohlaví nadřízeného podstatné.

 

Jak být vyhledávaným zaměstnavatelem
Na základě výsledků studie připravili analytici Deloitte několik doporučení pro zaměstnavatele, jak se dostat do hledáčku zaměstnanců.

• Podporujte rozvoj a profesní vzdělávání zaměstnanců.
• Zaměstnance veďte a provázejte kariérou.
• Nebojte se demokracie i v případě rozhodování.
• Podporujte týmovou práci.
• Nastavujte zajímavé cíle a motivační úkoly.
• Povolte na pracovišti trochu zábavy.
• Vychovávejte mladé profesionály – spolupracujte s univerzitami.
• Vytvořte rozmanité pracovní prostředí, ve kterém se generace obohacují navzájem.

Studii Deloitte První kroky na pracovním trhu naleznete zde.

 

 

 

 

Partneři / Partners

ST logo CZ stojate cerne2 partner seclogo  partner koalice E21 logo SPCR LOGO VERTICAL CZ RGB 280x226 IMD Logo Blue RGB E21 logo logo Pardubická komoraHK logo PRAHA1 dole 1radek RGB

 

loga partneri 280x226 slunce 280x226 roska 280x226 Kudyznudy.cz - tipy na výlet  LOGO PFM 2

 

 

 

 

 

 

Menu