Pcsupport.cz
HST.cz HST.en HST.de

Začíná hlasování v anketě Zákon roku. Podnikatelé již podeváté rozhodnou o nejlepším právním předpisu, který má pozitivní dopad na byznys. Projekt letos vedle hlasování o nejlepší zákon otevírá diskusi oborových autorit na vývoj české legislativy podnikatelského prostředí. Projekt organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal. Nad letošním ročníkem převzala záštitu Hospodářská komora ČR a Česká advokátní komora.

 

 

Hlasování se pravidelně účastní stovky zástupců firem. Do ankety jsou nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí. Nominační rada, složená ze dvou desítek autorit z různých oblastí nejen podnikání, vybrala pět právních počinů, o nichž může odborná veřejnost hlasovat do konce března 2018:

• Regulace podněcující inovaci na finančním trhu (zákon o platebním styku implementující PSD2)
• Legislativní řez k urychlení výstavby (novela stavebního zákona)
• Podnikání regulovat uvážlivěji (nález Ústavního soudu k EET)
• Efektivnější soudní řízení (novela občanského soudního řádu)
• Daňové předpisy reflektující realitu podnikání (novela zákona o daních z příjmů)

 

Hlasování bude probíhat na půdě jednotlivých partnerů, organizátora a na adrese www.zakonroku.cz/anketa. Výsledky budou známy v první polovině dubna.

 

„Zákon roku podněcuje v Česku diskusi o tom, jak má regulace podnikání vypadat, a šíří povědomí o pozitivním vlivu, jaký podnikatelé na tuto regulaci mohou mít. Konsensus a mobilizace je něco, co česká podnikatelská obec potřebuje jako sůl – ostatně jako celá česká společnost. Jsem rád, že se na důležitosti této diskuse shodne tolik významných aktérů českého právního podnikatelského prostředí, jako jsou například Hospodářská komora ČR a Česká advokátní komora,“ říká Tomáš Babáček, předseda nominační rady ankety Zákon roku a advokát Deloitte Legal.

 

Web o české legislativě pro podnikání

Nedílnou součástí projektu je webová platforma s články, komentáři a názory odborníků s podtitulem Právo pro byznys. Chce poskytnout prostor pro vyjádření směrem k předkladatelům zákonů. „Budou z ní moci čerpat média i odborná veřejnost,“ dodává Babáček.

 

„Česká advokátní komora velice oceňuje anketu zákon roku. České legislativní prostředí je velice nepřehledné – v současné době máme v platnosti cca 10 000 zákonů. Některé zákony jsou dávno překonané, v praxi nevyužívané a přesto zůstávají součástí našeho právního řádu. S ohledem na neexistenci oficiální elektronické sbírky zákonů je český právní řád značně nepřehledný,“ komentuje smysl zapojení České advokátní komory do projektu její místopředseda Robert Němec a dodává:

 

„Stalo se jistým nešvarem, že exekutiva řeší většinu společenských problémů změnou zákonů, ačkoliv by někdy bylo na místě uvažovat o jiném řešení v rámci exekutivy. Takzvané kritérium nezbytnosti zákonné úpravy je často opomíjeno. Samotný legislativní proces je pak značně problematický, neboť některé zákony jsou přijímány ukvapeně, bez náležité předcházející odborné diskuse, což následně vede k přijímání nesystematických pozměňovacích návrhů. Nově přijaté zákony jsou následně krátce po svém přijetí často měněny prostřednictvím novelizací.“

 

„Právní regulace patří mezi problematiku, která české podnikatele trápí nejvíce. Jsem proto rád, že Hospodářská komora České republiky převzala záštitu nad projektem Zákon roku. Zároveň považuji za velmi důležité vyzdvihnout ty právní předpisy, které podnikatelé v minulém roce vnímali nejpozitivněji,“ uvádí Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky.

 

„Obecně platí, že podnikatelé ocení nejvíce, když stát do podnikání příliš nezasahuje a nechá je v klidu podnikat. Považuji proto za symbolické, že mezi nejdiskutovanější právní předpisy se za loňský rok zařadil nález ústavního soudu, kde ústavní soud vystupuje jako negativní zákonodárce a zastavuje spuštění třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. Věříme, že celá záležitost bude efektivně ošetřena, například s využitím principu jedné paušální daně pro drobné podnikatele, kteří by po jejím zaplacení nepodléhali povinné evidenci,“ dodává Jan Mandík, vedoucí oddělení legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory České republiky.

 

 

 

 

 

 

Partneři / Partners

ST logo CZ stojate cerne2 partner seclogo  partner koalice E21 logo SPCR LOGO VERTICAL CZ RGB 280x226 IMD Logo Blue RGB E21 logo logo Pardubická komoraHK logo PRAHA1 dole 1radek RGB

 

loga partneri 280x226 slunce 280x226 roska 280x226 Kudyznudy.cz - tipy na výlet  LOGO PFM 2

 

 

 

 

 

 

Menu